Strategi för skuldförvaltning

Betala inte mer än ni behöver,
ta inte mer risk än ni klarar av

finansiella
styrdokument

Uppdaterade styrdokument utifrån beslutad strategi

operativ
skuldförvaltning

Operativ skuldförvaltning utifrån beslutad strategi, styrdokument och marknadsförutsättningar

övriga
tjänster

Borgensavgift, internränta och utbildning