Tjänster

Strategi för skuldförvaltning

Vi utgår från ett övergripande perspektiv och analyserar koncern, kommun och bolag. Analys av tillväxt i finansiell balans och finansiella förutsättningar. Utifrån dessa förutsättningar beräknas risknivån i skuldportföljen. Resultatet är en strategi för skuldförvaltningen med en anpassad risknivå för koncern, kommun och bolag.

Finansiella styrdokument

Framtagande av finansiella styrdokument utifrån fastslagen strategi för skuldförvaltning. Analys av befintliga finansiella styrdokument och förslag till eventuell revidering utifrån strategi och risktolerans. Resultatet är finansiella styrdokument utifrån strategi för skuldförvaltning för löpande uppföljning.

Operativ skuldförvaltning

Operativ skuldförvaltning utifrån tidigare fastslagen strategi för skuldförvaltning och finansiella styrdokument. Offertförfrågan, offertutvärdering och beslutsunderlag för upplåning. Resultatet är en effektiv och trygg hantering av låneskulden.

Borgensavgift och internränta

Beräkning av korrekt borgensavgift eller internbanksavgift för respektive låntagare inom koncernen utifrån insamlad data och gällande regelverk och kapitalkrav enligt baselreglerna. Behandlar sannolikhet, potentiell förlust och exponering vid fallissemang med beaktande av risk, volym och löptid.

Utbildning

Genom Finanslogiks utbildning i skuldförvaltning skapas en förståelse för strategisk och operativ skuldförvaltning som säkerställer att risknivå, finanspolicy och skuldportfölj anpassas efter nuvarande och kommande förutsättningar.

Vill du veta mer?