Om oss

Finanslogik är en oberoende finansrådgivare grundad år 2020 för att ge anpassade råd, efter egna förutsättningar, gällande skuldförvaltning till kommuner, regioner och deras bolag. Vi får ingen provision eller ersättning från andra än våra kunder. Rådgivningen utgår alltid från kundens bästa.

Genom erfarenhet och säkerställda modeller så är målsättningen att ni ska ha en Medveten, Effektiv och Trygg skuldförvaltning. Ni ska ha full kontroll och trygghet i de råd ni får och de beslut ni fattar. Finanslogik har ingen egen räntetro. Olika löptid på räntor och kapital kan trots detta vara olika prisvärt vid olika tillfällen utifrån risk och pris. Vid låneupphandling beaktas hur marknaden prissätter ränta och kapital och hur detta bäst kan utnyttjas utifrån era förutsättningar för att optimera er skuldförvaltning.

Medarbetare

Maria Gabrielsson

Civilekonom samt examen finansiell ekonomi Handelshögskolan och finansiell analys IFL.

Tidigare erfarenhet som finansexpert på Sveriges Allmännytta och finanschef på Stockholmshem.

maria.gabrielsson@finanslogik.se

Emil Mobäck

Diplomerad finansanalytiker och dubbel examen med inriktning redovisning och finansiering.

Tidigare erfarenhet som kundansvarig på Kommuninvest och analytiker inom Försvarsmakten.         

emil.moback@finanslogik.se