Utbildning

Skuldförvaltning efter organisationens egna förutsättningar låter bra men kan vara svårt att få till i praktiken. Genom Finanslogiks utbildning i skuldförvaltning skapas en förståelse för strategisk och operativ skuldförvaltning som säkerställer att risknivå, finansiella styrdokument och skuldportfölj anpassas efter nuvarande och kommande förutsättningar.

Resultat och investeringsnivåer med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning och tillväxt i finansiell balans. Vilka alternativ finns att ta ställning till. Identifiera rätt risknivå i skuldportföljen utifrån framtidsförutsättningar. Parametrar som påverkar risknivån i skuldportföljen och på vilket sätt. Finansiella styrdokument, vad bör de innehålla och varför. Identifiera möjliga löptider för upplåning och bästa alternativ för nästa upplåning. Effektiv operativ skuldförvaltning.

Finanslogik erbjuder även utbildningar inom andra delar kopplat till finansförvaltning. Kontakta oss för mer information.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att planera er nästa utbildning