Operativ skuldförvaltning

Operativ skuldförvaltning utifrån tidigare fastslagen strategi för skuldförvaltning och finansiella styrdokument. Offertförfrågan, offertutvärdering och beslutsunderlag för upplåning. Resultatet är en effektiv och trygg hantering av låneskulden.

Operativ skuldförvaltning utifrån strategi för skuldförvaltning, finanspolicy och finansiella riktlinjer. Identifierar möjliga löptider för att klara limiter i finanspolicy och finansiella riktlinjer nu och framåt. Beräkning av mest prisvärda alternativ utifrån pris och historisk risk.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få hjälp att beräkna den mest prisvärda löptiden vid upplåning