Strategi för skuldförvaltning 

Vi utgår från ett övergripande perspektiv och analyserar koncern, kommun och bolag. Analys av tillväxt i finansiell balans och finansiella förutsättningar. Utifrån dessa förutsättningar beräknas risknivån i skuldportföljen. Resultatet är en strategi för skuldförvaltningen med en anpassad risknivå för koncern, kommun och bolag.

Utifrån organisationens nuläge, finansiella mål, investeringsplaner, prognostiserade resultat och marknadens förväntade ränteutveckling beräknas accepterad risknivå. Den accepterade risknivån ger ramar för kapital- och räntebindning, förfallostruktur och amortering. Resultatet är en fastställd strategi för skuldförvaltningen som möjliggör upprättande, eller revidering, av finanspolicy och finansiella riktlinjer.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få hjälp att beräkna en risknivå anpassad efter era förutsättningar